Online kurzy nabízí pomoc s distanční výukou

angličtina online

Online kurzy nabízí pomoc s distanční výukou

Prezenční výuka se přesunula do online prostoru, mnoho dětí a učitelů bylo vystaveno zcela nové situaci. Je to velká výzva pro pedagogy i rodiče. Každá škola zvolila trochu jiný přístup. Jako efektivní se ukázala kombinace distanční výuky s online kurzy.

S nabídkou jazykových i nejazykových kurzů přichází onlinejazyky.cz. Jsou určeny pro školáky, středoškoláky i studenty vysokých škol. Kurzy jsou akreditované MŠMT, obsahují metodické přípravy pro hodinu ve škole a přehledný systém pro zadávání úkolů.

Jsou sestaveny tak, aby si žáci zábavnou formou procvičili látku pomocí interaktivních úkolů a výkladů. K dispozici je pomoc lektora na chatu. Systém sám aktivitu vyhodnotí a doporučí, co je třeba procvičit.

angličtina online

Základní škola -1. stupeň

Český jazykžáci v jedenácti kapitolách hravou formou upevňují a rozvíjí například procvičování písmenek abecedy, vyjmenovaných slov, podstatných a přídavných jmen.

Přírodověda je určen především pro čtvrté a páté ročníky základních škol. Učivo je z oblasti živé a neživé přírody, třídění organismů, lidského těla a mnoho dalšího.

Vlastivěda v deseti tematických kapitolách je pro děti připraveno opakování dějin a pověstí českých zemí, sousedé ČR, fauna a flóra Evropy, a nejen tyto dovednosti. Vše formou hravých a zábavných cvičení.

anglictina online

Základní škola – 2. stupeň

Český jazykLiteratura Co na Vás v kurzu čeká? Například slovotvorba, skladba vět, pravopis a jazykové perličky. Literatura od starověku až po současnost nebo Svět filmu.

ZeměpisDějepis – výklady a interaktivní cvičení týkající se planety Země a vesmíru, jednotlivých kontinentů a speciální kapitola je věnována České republice. Historie od pravěku až po moderní dějiny.

Chemie a Přírodopisnevšedním způsobem si žáci osvojí znalosti z oblasti anorganické a organické chemie, chemických reakcí, a to rozhodně není vše. Nápaditou formou jsou připraveny vědomosti o systému živočichů a rostlin, lidském těle, genetice a jiné.

Výchova k občanstvížák získá znalosti o pravidlech společenského chování, lidských právech, finanční gramotnosti, zvycích a tradicích.

anglictina online

Střední školy

Český jazyk a Literaturaobsahuje speciální kurz českého jazyka a literatury, který je zaměřen nejen na procvičování a zvládnutí běžné látky, ale připravuje i na státní maturitu.

DějepisZáklady společenských vědstudenti si utříbí a rozvinou znalosti z historie od pravěku až po dějiny 20. století. Najdeme zde kompletní znalosti psychologie, politologie, ekonomie, sociologie a filosofie.

Biologie a Geografieprobíraná látka je shodná s obsahem učiva pro víceletá gymnázia a slouží jako příprava na státní maturitu z biologie. Speciální kurz je zaměřen na fyzickou, světovou i regionální geografii.

Jazykové kurzy

Atraktivní kurzy nabízí 6 světových jazyků (angličtina, francouzština, španělština, ruština, němčina, italština), nejen pro školy, ale i jednotlivce a firmy. Interaktivní výuka je plná nejmodernějších funkcí. Jsou určeny pro začátečníky, tak i pokročilé a různé profese i specializace. V distanční výuce mohou být velkou pomocí při přípravě k maturitní zkoušce nebo pro běžnou výuku.

Chcete si online kurzy napřed vyzkoušet? Tady můžete získat ukázkovou lekci zdarma>>

angličtina online