1. 
Jak naučíme holčičku, aby měla ráda domácí práce?

2. 
Je pro holčičky důležitější spolupráce nebo soupeření?

3. 
Je dobré chválit dívky před ostatními?

4. 
Za co máme ocenit holčičku?

5. 
S kým by měly dívky soutěžit?

6. 
Co dělat, když holčička závidí?